96 results:
61. EN_newsletter_54.pdf  
... under a national legal aid scheme from paying such VAT. ALBANIA SEMINAR As a reminder, the CCBE PECO Committee is organising a seminar in Tirana, Albania on 30 September 2016. The seminar will discuss the...  
62. SK_newsletter_53.pdf  
...ferencia v Gruzínsku – Príručka FRA o európskom práve v oblasti prístupu k spravodlivosti – Seminár PECO v Albánsku – Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád – Júnový Stály výbor – On-line kurzy „HELP v 28“ –...  
63. ES_newsletter_67.pdf  
... en línea con su posición geográfica. Agradeció a CCBE por el trabajo llevado a cabo en el Comité PECO, subrayando como existen aún preocupaciones acerca de la Abogacía en Kazajistán, y deseando una colaboración...  
65. FR_newsletter_67.pdf  
... raison de sa position géographique. Il a remercié le CCBE pour ses travaux au sein du comité PECO, en soulignant à quel point les préoccupations de la profession d’avocat subsistent au Kazakhstan, et a...  
66. SK_newsletter_54.pdf  
...vené podmienky na poskytnutie bezplatnej právnej pomoci. SEMINÁR V ALBÁNSKU Pripomíname, že Výbor CCBE PECO organizuje seminár v Tirane, Albánsko, dňa 30. septembra 2016. Seminár bude zameraný na nasledovné témy:...  
67. HR_newsletter_67.pdf  
... Azije, u skladu sa svojim zemljopisnim položajem. Zahvalio je CCBE-u na radu koji je obavio u okviru PECO odbora, ističući da još uvijek postoje zabrinutosti vezane uz odvjetničku profesiju u Kazahstanu, te...  
68. ES_newsletter_54.pdf  
... la justicia gratuita bajo la normativa nacional. SEMINARIO DE ALBANIA Como recordatorio, el Comité PECO de CCBE organizará un seminario en Tirana, Albania, el 30 de septiembre de 2016. El seminario tratará...  
69. DE_newsletter_54.pdf  
... Mehrwertsteuer zu bezahlen, auszunehmen. SEMINAR IN ALBANIEN Wir möchten daran erinnern, dass der PECO-Ausschuss des CCBE am 30. September 2016 ein Seminar in Tirana, Albanien, organisiert. Die Veranstaltung...  
70. EN_PECO_20110303_CCBE_PECO_Committee_comments_on_the_final_draft_of_the_legal_profession_act_-_Serbia.pdf  
...CCBE PECO COMMITTEE COMMENTS ON THE FINAL DRAFT OF “THE LEGAL PROFESSION ACT” – SERBIA Conseil des barreaux européens – Council of Bars and Law Societies of Europe association internationale sans but lucratif Avenue de...  
Search results 61 until 70 of 96