225 results:
121. HR_newsletter_53.pdf  
... - Konferencija u Gruziji - FRA priručnik o europskom pravu koji se odnosi na pristup pravu PECO seminar u Albaniji - Opća skupština Europske mreže vijeća pravde Stalni odbor CCBE-a u lipnju - on-line...  
122. HR_newsletter_53.pdf  
... - Konferencija u Gruziji - FRA priručnik o europskom pravu koji se odnosi na pristup pravu PECO seminar u Albaniji - Opća skupština Europske mreže vijeća pravde Stalni odbor CCBE-a u lipnju - on-line...  
123. CZ_newsletter_53.pdf  
...Konference v Gruzii – Příručka FRA o Evropském právu vztahujícím se k přístupu ke spravedlnosti – PECO Seminář v Albánii – Valné shromáždění Evropské sítě nejvyšších soudcovských rad – červnový Stálý výbor CCBE – online...  
124. CZ_newsletter_53.pdf  
...Konference v Gruzii – Příručka FRA o Evropském právu vztahujícím se k přístupu ke spravedlnosti – PECO Seminář v Albánii – Valné shromáždění Evropské sítě nejvyšších soudcovských rad – červnový Stálý výbor CCBE – online...  
125. SK_newsletter_53.pdf  
...ferencia v Gruzínsku – Príručka FRA o európskom práve v oblasti prístupu k spravodlivosti – Seminár PECO v Albánsku – Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád – Júnový Stály výbor – On-line kurzy „HELP v 28“ –...  
126. SK_newsletter_53.pdf  
...ferencia v Gruzínsku – Príručka FRA o európskom práve v oblasti prístupu k spravodlivosti – Seminár PECO v Albánsku – Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád – Júnový Stály výbor – On-line kurzy „HELP v 28“ –...  
127. EN_newsletter_54.pdf  
... under a national legal aid scheme from paying such VAT. ALBANIA SEMINAR As a reminder, the CCBE PECO Committee is organising a seminar in Tirana, Albania on 30 September 2016. The seminar will discuss the...  
128. EN_newsletter_54.pdf  
... under a national legal aid scheme from paying such VAT. ALBANIA SEMINAR As a reminder, the CCBE PECO Committee is organising a seminar in Tirana, Albania on 30 September 2016. The seminar will discuss the...  
129. FR_DEON_20180518_Interpretation-of-the-Principles-and-Rules-of-the-CCBE-Charter-of-Core-Principles-of-the-European-Legal-Profession.pdf  
...ologie et, le cas échéant, le(s) président(s) des autres comités concernés. [Les demandes des membres des PECO, par exemple, sont également envoyées aux présidents du comité PECO afin d’obtenir leur avis.] Certaines...  
130. ES_newsletter_67.pdf  
... en línea con su posición geográfica. Agradeció a CCBE por el trabajo llevado a cabo en el Comité PECO, subrayando como existen aún preocupaciones acerca de la Abogacía en Kazajistán, y deseando una colaboración...  
Search results 121 until 130 of 225