38 results:
21. DE_newsletter_54.pdf  
... Brown auf dem L4 Meeting -2- Berufsgeheimnis, Integrität und Korruption, Diversität und Integration, Brexit, etc. Die Gesprächspartner sondierten die Möglichkeiten für...  
22. FR_newsletter_54.pdf  
... L4 -2- indépendance et secret professionnel, intégrité et corruption, diversité et intégration, Brexit, etc. Les parties ont examiné les possibilités de coopération ou de positionnement commun sur ces...  
23. PL_newsletter_75.pdf  
... kwestii dot. wymiaru sprawiedliwości w UE takich jak: praworządność, gwarancje proceduralne, Brexit, Prokuratura Europejska, projekt e-CODEX czy sztuczna inteligencja w sądownictwie. Podczas posiedzenia...  
24. IT_newsletter_54.pdf  
... indipendenza e segreto professionale, integrità e corruzione, diversità e integrazione, Brexit, e così via. Le parti hanno esaminato le possibilità di cooperazione o di posizionamento comune su...  
25. ES_newsletter_80.pdf  
... prevé un crecimiento constante del 2,6% de media en los próximos cinco años, pero no menciona el Brexit ni su impacto potencial en el valor de mercado. A nivel mundial, el valor de mercado se estima en más de...  
26. CZ_newsletter_54.pdf  
...py právního státu, nezávislost a profesní tajemství, celistvost a korupce, rozmanitost a začlenění, Brexit a další. Strany zkoumaly potenciální spolupráci a společné postoje v těchto otázkách...  
27. CZ_newsletter_82.pdf  
...davky na většinové hlasování, výbory, atd.), vnitřní záležitosti a jak se s nimi lépe vypořádat (Brexit, ELF, revize stanov, vyřizování stížností, atd.), a konečně korporátní komunikace a lobby CCBE. Z debaty vyplynulo,...  
28. FR_newsletter_80.pdf  
... régulière de 2,6 % en moyenne au cours des cinq prochaines années, mais ne fait aucune mention du Brexit et de ses effets possibles sur la valeur du marché. À l’échelle mondiale, la valeur du marché est...  
29. PL_newsletter_82.pdf  
...głosów podczas głosowania, komitety itd.), kwestie wewnętrzne i możliwości lepszego do nich podejścia (Brexit, Europejska Fundacja Prawników, przegląd dokumentów statutowych, obsługa reklamacji itd.) oraz na koniec...  
30. LT_newsletter_54.pdf  
...alstybė, nepriklausomybė ir profesinis slaptumas, sąžiningumas ir korupcija, įvairovė ir įtrauktis, „Brexit“ ir kt. Šalys nagrinėjo potencialų bendradarbiavimą arba galimas bendras pozicijas tokiais klausimais, o ypač...  
Search results 21 until 30 of 38