221 results:
131. ES_newsletter_70.pdf  
... tribunales. Además del Sr. Pelicarić, CCBE estuvo representado por el Sr. Balik, Presidente del Comité PECO, el Sr. Klatka, Presidente del Comité hacía un Modelo de Código de Conducta, el Sr. Novak, Presidente...  
132. ES_newsletter_70.pdf  
... tribunales. Además del Sr. Pelicarić, CCBE estuvo representado por el Sr. Balik, Presidente del Comité PECO, el Sr. Klatka, Presidente del Comité hacía un Modelo de Código de Conducta, el Sr. Novak, Presidente...  
133. FR_newsletter_67.pdf  
... raison de sa position géographique. Il a remercié le CCBE pour ses travaux au sein du comité PECO, en soulignant à quel point les préoccupations de la profession d’avocat subsistent au Kazakhstan, et a...  
134. FR_newsletter_67.pdf  
... raison de sa position géographique. Il a remercié le CCBE pour ses travaux au sein du comité PECO, en soulignant à quel point les préoccupations de la profession d’avocat subsistent au Kazakhstan, et a...  
135. FR_newsletter_70.pdf  
...des tribunaux. Outre Ranko Pelicarić, le CCBE était représenté par Stanislav Balík, président du comité PECO, Jędrzej Klatka, président du comité Vers un modèle de code de déontologie, Jiří Novák, nouveau président...  
136. FR_newsletter_70.pdf  
...des tribunaux. Outre Ranko Pelicarić, le CCBE était représenté par Stanislav Balík, président du comité PECO, Jędrzej Klatka, président du comité Vers un modèle de code de déontologie, Jiří Novák, nouveau président...  
139. SK_newsletter_54.pdf  
...vené podmienky na poskytnutie bezplatnej právnej pomoci. SEMINÁR V ALBÁNSKU Pripomíname, že Výbor CCBE PECO organizuje seminár v Tirane, Albánsko, dňa 30. septembra 2016. Seminár bude zameraný na nasledovné témy:...  
140. HR_newsletter_67.pdf  
... Azije, u skladu sa svojim zemljopisnim položajem. Zahvalio je CCBE-u na radu koji je obavio u okviru PECO odbora, ističući da još uvijek postoje zabrinutosti vezane uz odvjetničku profesiju u Kazahstanu, te...  
Search results 131 until 140 of 221