126 results:
81. SK_newsletter_54.pdf  
...vené podmienky na poskytnutie bezplatnej právnej pomoci. SEMINÁR V ALBÁNSKU Pripomíname, že Výbor CCBE PECO organizuje seminár v Tirane, Albánsko, dňa 30. septembra 2016. Seminár bude zameraný na nasledovné témy:...  
82. HR_newsletter_67.pdf  
... Azije, u skladu sa svojim zemljopisnim položajem. Zahvalio je CCBE-u na radu koji je obavio u okviru PECO odbora, ističući da još uvijek postoje zabrinutosti vezane uz odvjetničku profesiju u Kazahstanu, te...  
83. LT_newsletter_70.pdf  
... teisme. Be Pelicarić, Europos Advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybai (CCBE) atstovavo Balik, PECO (Rytų ir Vidurio Europos valstybių) komiteto Pirmininkas, Klatka, Pavyzdinių etikos kodekso tobulinimo...  
84. CZ_newsletter_70.pdf  
...ově zvoleným předsedou Výboru pro právo IT a v neposlední řadě paní Bule, právní poradkyní Výboru PECO. Ve svém úvodním slově pan Pelicarić upozornil na fakt, že v současné době, kdy v Arménii probíhají reformy...  
85. ES_newsletter_54.pdf  
... la justicia gratuita bajo la normativa nacional. SEMINARIO DE ALBANIA Como recordatorio, el Comité PECO de CCBE organizará un seminario en Tirana, Albania, el 30 de septiembre de 2016. El seminario tratará...  
86. PL_newsletter_70.pdf  
... wobec sędziego. Oprócz pana Pelicarića, CCBE reprezentował pan Balik, Przewodniczący Komitetu PECO, pan Klatka, Przewodniczący Komitetu ds. Wzorcowego Kodeksu Postępowania, pan Novak, nowy Przewodniczący...  
87. DE_newsletter_54.pdf  
... Mehrwertsteuer zu bezahlen, auszunehmen. SEMINAR IN ALBANIEN Wir möchten daran erinnern, dass der PECO-Ausschuss des CCBE am 30. September 2016 ein Seminar in Tirana, Albanien, organisiert. Die Veranstaltung...  
88. EN_PECO_20110303_CCBE_PECO_Committee_comments_on_the_final_draft_of_the_legal_profession_act_-_Serbia.pdf  
...CCBE PECO COMMITTEE COMMENTS ON THE FINAL DRAFT OF “THE LEGAL PROFESSION ACT” – SERBIA Conseil des barreaux européens – Council of Bars and Law Societies of Europe association internationale sans but lucratif Avenue de...  
89. FR_newsletter_54.pdf  
...s à l’aide juridique en vertu d’un régime d’aide juridique national. SÉMINAIRE EN ALBANIE Le comité PECO du CCBE organise un séminaire à Tirana le 30 septembre 2016. Le séminaire abordera les thèmes suivants : analyse...  
90. PL_newsletter_67.pdf  
...a pomiędzy Europą a Azją Centralną. Anuar Tugel podziękował CCBE za pracę wykonywaną w ramach Komitetu PECO, podkreślając, że ciągle jeszcze występują obawy o zawód prawniczy w Kazachstanie oraz życząc sobie ściślejszej...  
Search results 81 until 90 of 126