206 results:
111. IT_newsletter_42.pdf  
... di Giustizia, sotto la presidenza di M. Skouris, Lussemburgo. 10/06: Riunione della Commissione PECO del CCBE a Pristina, Kosovo. 11-13 /06: 66° Conferenza annuale della Deutscher Anwaltverein,...  
112. IT_newsletter_42.pdf  
... di Giustizia, sotto la presidenza di M. Skouris, Lussemburgo. 10/06: Riunione della Commissione PECO del CCBE a Pristina, Kosovo. 11-13 /06: 66° Conferenza annuale della Deutscher Anwaltverein,...  
113. EN_newsletter_70.pdf  
... the court. In addition to Mr. Pelicarić, the CCBE was represented by Mr. Balik, the Chair of the PECO Committee, Mr. Klatka, the Chair of the Towards a Model Code of Conduct Committee, Mr. Novak, the...  
114. EN_newsletter_67.pdf  
... Asia, in line with its geographical position. He thanked the CCBE for the work carried out in the PECO committee, highlighting how there are still concerns for the legal profession in Kazakhstan, and...  
115. EN_newsletter_67.pdf  
... Asia, in line with its geographical position. He thanked the CCBE for the work carried out in the PECO committee, highlighting how there are still concerns for the legal profession in Kazakhstan, and...  
116. HR_newsletter_53.pdf  
... - Konferencija u Gruziji - FRA priručnik o europskom pravu koji se odnosi na pristup pravu PECO seminar u Albaniji - Opća skupština Europske mreže vijeća pravde Stalni odbor CCBE-a u lipnju - on-line...  
117. HR_newsletter_53.pdf  
... - Konferencija u Gruziji - FRA priručnik o europskom pravu koji se odnosi na pristup pravu PECO seminar u Albaniji - Opća skupština Europske mreže vijeća pravde Stalni odbor CCBE-a u lipnju - on-line...  
118. CZ_newsletter_53.pdf  
...Konference v Gruzii – Příručka FRA o Evropském právu vztahujícím se k přístupu ke spravedlnosti – PECO Seminář v Albánii – Valné shromáždění Evropské sítě nejvyšších soudcovských rad – červnový Stálý výbor CCBE – online...  
119. CZ_newsletter_53.pdf  
...Konference v Gruzii – Příručka FRA o Evropském právu vztahujícím se k přístupu ke spravedlnosti – PECO Seminář v Albánii – Valné shromáždění Evropské sítě nejvyšších soudcovských rad – červnový Stálý výbor CCBE – online...  
120. SK_newsletter_53.pdf  
...ferencia v Gruzínsku – Príručka FRA o európskom práve v oblasti prístupu k spravodlivosti – Seminár PECO v Albánsku – Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád – Júnový Stály výbor – On-line kurzy „HELP v 28“ –...  
Search results 111 until 120 of 206